Dagens andra seminarium var arrangerat av Hyresgästföreningen med titeln “Hyresrätten renoveras – vem bestämmer, vem betalar, vem bor kvar?”. Deltog gjorde Veronica Palm (s), Oscar Öholm (m), Barbro Engman (HGF), Madeleine Nobs (NCC) och vd för Sigtunahem (som jag inte minns namnet på)

Mycket intressant sades. även om det blir svårt att sammanfatta med en röd tråd. Därför gör jag det punktvis:

* Barbro Engman: Förr var det självklart att staten har ett ansvar för byggandet av bostäder. Det är inte självklart idag. Vi behöver ta tillbakak förmågan till gemensamma lösningar av problemen.

Här är Engman inne på ett viktigt spår. Som det ser ut idag blir det hyresgästerna som får betala de dyra renoveringar som fastighetsägare (ex. Stena Fastigheter, Rikshem, Riksbyggen eller HSB) gör. Det offentliga (både stat och kommun) bör ta ett ansvar.

* VD:n för Sigtunahem hade fler intressanta saker att säga om hur de hade gjort när de hade renoverat delar av sitt bestånd. Utgångspunkten skulle vara att de som bor ska kunna bo kvar.

Hyreshöjningen för 3 r.o.k. hade stannat på 825 kronor vilket fått till följd att c.a. 10% flyttat. Det kan jämföras med Stena Fastigheters 4.000 kronor och 80% som flyttar.

Dessutom hade de boende i Sigtunahem fått välja mellan tre olika nivåer av renovering vilket också lett till att fler kunde bo kvar.

* På frågan hur man ska göra för att stärka hyresgästens ställning i samband med renovering hade Öholm (m) och Palm (s) ganska olika utgångspunkter.

Öholm (m) menade att man ska sprida det goda exemplet och att det är fel att de fastighetsägare som sköter sig ska betala för de som inte sköter sig. Alltså behövs det inga skärpta regler. I de fall där fastighetsägaren inte sköter sig får man diskutera det då.

Palm (s) ville se över hyresgästernas inflytande och pratade om att de skeva domsluten i hyresnämnden (dr 93% av faller döms till fastighetsägaren fördel) är ett tecken på att något är fel. Hon nämnde också att man bör införa en “begränsningsregel” vid renoveringar (lite oklart vad hon syftade på).