Den, förmodligen, sista intervjun vi gjorde i Almedalen var med hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman.

Vi ställde ungefär de frågor som vi ställt till de politiker vi har intervjuat. Vi kommer att redigera intervjun och lägga upp den vid tillfälle. Men här kommer några punkter från samtalet:

* Barbro Engman är förbundsordförande för Hyresgästföreningen och har varit så i tretton år.

* Enligt Engman kommer bostadspolitik bli en av de viktigaste frågorna i valrörelsen 2014 och Hyresgästföreningen kommer att jobba aktivt för detta.

* De viktigaste frågan inom bostadspolitiken är, enligt Engman, att ändra de skatteregler som idag missgynnar hyresrätten som boendeform.

* Vi kom i diskussionen in på hur Hyresgästföreningen bör ställa sig till de olika typer av nätverk och nya sociala rörelser som växer fram när renoveringar sker. Engman var till en början lite avvaktande men ju mer diskussionen växte fram fanns en samsyn i att Hyresgästföreningen och nya sociala rörelser måste komplettera varandra istället för att konkurrera med varandra. Genom att samarbeta har vi mycket att vinna.

Det vi i Nätverket Pennygångens Framtid har märkt i vårt arbete under knappt ett och ett halvt år är att samarbete mellan hyresgästföreningar och lokala nätverk ser väldigt olika ut beroende på var i landet en befinner sig. På vissa ställen funkar det utmärkt och på andra ställen är det riktigt uselt.