Blog Image

Pennygången (www.pennygangen.se)

Samtal med Barbro Engman

almedalen Posted on 04 Jul, 2013 15:01:53

Den, förmodligen, sista intervjun vi gjorde i Almedalen var med hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman.

Vi ställde ungefär de frågor som vi ställt till de politiker vi har intervjuat. Vi kommer att redigera intervjun och lägga upp den vid tillfälle. Men här kommer några punkter från samtalet:

* Barbro Engman är förbundsordförande för Hyresgästföreningen och har varit så i tretton år.

* Enligt Engman kommer bostadspolitik bli en av de viktigaste frågorna i valrörelsen 2014 och Hyresgästföreningen kommer att jobba aktivt för detta.

* De viktigaste frågan inom bostadspolitiken är, enligt Engman, att ändra de skatteregler som idag missgynnar hyresrätten som boendeform.

* Vi kom i diskussionen in på hur Hyresgästföreningen bör ställa sig till de olika typer av nätverk och nya sociala rörelser som växer fram när renoveringar sker. Engman var till en början lite avvaktande men ju mer diskussionen växte fram fanns en samsyn i att Hyresgästföreningen och nya sociala rörelser måste komplettera varandra istället för att konkurrera med varandra. Genom att samarbeta har vi mycket att vinna.

Det vi i Nätverket Pennygångens Framtid har märkt i vårt arbete under knappt ett och ett halvt år är att samarbete mellan hyresgästföreningar och lokala nätverk ser väldigt olika ut beroende på var i landet en befinner sig. På vissa ställen funkar det utmärkt och på andra ställen är det riktigt uselt.Stena Fastigheters ledning tycker vi är aggressiva

almedalen Posted on 03 Jul, 2013 17:07:24

Tisdagens andra seminarium hade titeln “Tar bostadsbolagen ansvar för energieffektivisering av miljonprogrammet?” Medverkade gjorde bl.a. Bengt Gustafsson (VD för Stena i Göteborg). Han pratade om energieffektiviseringen som Stena gör i sitt bestånd.

Vi lägger upp klipp från seminariet senare, men det intressanta är att Stenas huvud-VD Christel Armstrong sökte upp mig och Daniel efter seminariet för att be oss att inte vara så konfrontativa och aggressiva.

Hon tyckte att vi inte “ska stänga dörren” och vara “öppna för dialog”. Det hela var mycket märkligt eftersom det hela tiden har varit Stena som stängt dörren och inte velat ha någon dialog med oss hyresgäster.

Stena och deras ledning tycker såklart att det är asjobbigt att vi är i Almedalen och lyfter frågan om Pennygången.

Deras irritation är ett tecken på att vi gör ett gott jobb i nätverket.“Hyresrätten renoveras – vem bestämmer, vem betalar, vem bor kvar?”

almedalen Posted on 02 Jul, 2013 23:10:46

Dagens andra seminarium var arrangerat av Hyresgästföreningen med titeln “Hyresrätten renoveras – vem bestämmer, vem betalar, vem bor kvar?”. Deltog gjorde Veronica Palm (s), Oscar Öholm (m), Barbro Engman (HGF), Madeleine Nobs (NCC) och vd för Sigtunahem (som jag inte minns namnet på)

Mycket intressant sades. även om det blir svårt att sammanfatta med en röd tråd. Därför gör jag det punktvis:

* Barbro Engman: Förr var det självklart att staten har ett ansvar för byggandet av bostäder. Det är inte självklart idag. Vi behöver ta tillbakak förmågan till gemensamma lösningar av problemen.

Här är Engman inne på ett viktigt spår. Som det ser ut idag blir det hyresgästerna som får betala de dyra renoveringar som fastighetsägare (ex. Stena Fastigheter, Rikshem, Riksbyggen eller HSB) gör. Det offentliga (både stat och kommun) bör ta ett ansvar.

* VD:n för Sigtunahem hade fler intressanta saker att säga om hur de hade gjort när de hade renoverat delar av sitt bestånd. Utgångspunkten skulle vara att de som bor ska kunna bo kvar.

Hyreshöjningen för 3 r.o.k. hade stannat på 825 kronor vilket fått till följd att c.a. 10% flyttat. Det kan jämföras med Stena Fastigheters 4.000 kronor och 80% som flyttar.

Dessutom hade de boende i Sigtunahem fått välja mellan tre olika nivåer av renovering vilket också lett till att fler kunde bo kvar.

* På frågan hur man ska göra för att stärka hyresgästens ställning i samband med renovering hade Öholm (m) och Palm (s) ganska olika utgångspunkter.

Öholm (m) menade att man ska sprida det goda exemplet och att det är fel att de fastighetsägare som sköter sig ska betala för de som inte sköter sig. Alltså behövs det inga skärpta regler. I de fall där fastighetsägaren inte sköter sig får man diskutera det då.

Palm (s) ville se över hyresgästernas inflytande och pratade om att de skeva domsluten i hyresnämnden (dr 93% av faller döms till fastighetsägaren fördel) är ett tecken på att något är fel. Hon nämnde också att man bör införa en “begränsningsregel” vid renoveringar (lite oklart vad hon syftade på).Dagens möte med Bengt Gustafsson

almedalen Posted on 02 Jul, 2013 16:54:57

Även idag (liksom vi gjorde igår) lyckades vi befinna oss i samma rum som Bengt Gustafsson och Christel Armstrong (VD för Stena Fastigheter). Seminariet anordnades av Hyresgästföreningen och hade titeln “Hyresrätten renoveras – vem bestämmer, vem betalar, vem bor kvar?”

Jag skriver mer om seminariet senare men en rolig kommentar lyckades Daniel C klämma in när han fick ordet:

“Kom inte och säg att det inte finns någon konflikt. Jag är i personlig konflikt med Stena Fastigheter och deras VD heter Bengt Gustafsson, han sitter därborta, ni får gärna prata med honom. De vill i princip slänga ut mig eftersom jag inte har råd att betala den nya hyran.”*

Och innan Daniel pratade hade Pennygången såklart kommit upp som dåligt exempel på renoveringar.

*citat från mitt minne.Och i publiken satt Bengt Gustafsson och Christel Armstrong

almedalen Posted on 01 Jul, 2013 22:15:04

Min första dag i Almedalen 2013 började med ett seminarium anordnat av Sveriges arkitekter och Arkitekter utan gränser, de sistnämnda har vi i Nätverket Pennygångens Framtid inlett ett intressant samarbete med.

Seminariet hade titeln “Vem ska bort? Ett spel om rätten till staden.” och handlade om hur en stad ska planeras. Medverkade gjorde Ulf Kamne (kommunalråd för mp i Göteborg), Pernilla Hagbert (doktorand och arkitekt på Chalmers) och Josefine Wangel (forskare på KTH).

Upplägget var lite annorlunda genom att moderatorn lekte “Vem ska bort?” inspirerad av Fem fyror är fler än fyra elefanter. Fem olika scenarier målades upp där olika grupper (ex. fabriker, kollektivtrafik, villor och hyresrätter) och paneldeltagarna fick ta ställning till vad som skulle bort.

Ett av scenarierna handlade om renoveringar och följande samtal utspelade sig:

Moderatorn: Många område i Sverige står inför de här processerna, i Stockholm tänker man på t.ex. Husby. Vilka område finns i Göteborg?

Pernilla Hagbert: Pennygången!

Det som är intressant i sammanhanget är att i publiken satt Bengt Gustafsson ( vd Stena Fastigheter Göteborg), Christel Armstrong (vd för Stena Fastigheter) och Elise Berggren (kommunikationschef för Stena Fastigheter).

Bilden visar Daniel i samtal med Christel Armstrong.

Efter debatten sökte kommunikationschefen upp mig och Daniel och vi pratade även kort med Christel Armstrong och Bengt Gustafsson.

Hela situationen är såklart märklig. Här finns tre representanter för det företag som vill kasta ut mig och Daniel ifrån våra lägenheter och försöker småprata.

Kommunikationschefen Berggren sa bl.a. till både mig och Daniel att “ni gör ett bra jobb på Pennygången” och Daniels kommentar var klockren “Tack, men vad ska jag göra med den här informationen?”

Det är alldeles uppenbart att Stena Fastigheter är pressade av all den uppmärksamhet som Pennygången får. De som pratar bostadspolitik känner till Pennygången och vad Stena håller på med.

/Mattias Axelsson (2013-07-01)Daniel är på plats i Visby

almedalen Posted on 30 Jun, 2013 17:47:05

Visby 2013Nu åker vi till Almedalen

almedalen Posted on 30 Jun, 2013 13:13:35

Almedalsveckan är en återkommande politikervecka på Gotland. I Visby samlas under några dagar alla politiska partier, organisationer, journalister och liknande.

Från Nätverket Pennygången Framtid kommer Daniel Carlenfors och Mattias Axelsson att åka. Vi kommer att delta i seminarium, intervjua politiker, prata med folk och arbete för att lyfta frågan om renoveringen Miljonprogrammet i allmänhet och av Pennygången i synnerhet.